تلنت کوچ لوگو

ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ و در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ

ﭼﺮا ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر؟

اﺳﺘﺨﺪام در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺮای بی‌نهایت ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ
برنامه نویسی تکنولوژی و IT

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ برنامه نویسی تکنولوژی و IT

امروزه، با افزایش ضریب نفوذ اینترنت تقریباً بیشتر شرکت‌ها نیازمند نیروهای متخصص در حوزه تکنولوژی هستند و تامین این نیروها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران منابع انسانی است. حضور در نمایشگاه کار، فرصت انتخاب و مصاحبه با تعداد زیادی از نیروهای فنی را در اختیار شما قرار خواهد داد.

زمان : 26 تا 28 بهمن ماه
آخرین زمان اعلام حضور : 10 بهمن ماه
هزینه برای بی نهایت فرصت شغلی: 900000 تومان

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﻓﺮوش

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﻓﺮوش

اگر می‌خواهید تیم مارکتینگ یا فروش (و یا حتی هر دو) شرکت خود را در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه‌ای کم بسازید، شرکت در این نمایشگاه کار آنلاین را از دست ندهید. در نمایشگاه کار آنلاین تخصصی مارکتینگ و فروش، هزاران متخصص با استعداد این حوزه دور هم جمع می‌شوند. شرکت در این نمایشگاه، فرصت مناسبی برای جذب و استخدام افراد مشتاق و با استعداد حوزه فروش و مارکتینگ است.

زمان : اردیبهشت ۹۹
آخرین زمان اعلام حضور : 20 فروردین 99
هزینه برای بی نهایت فرصت شغلی: 900000 تومان

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ اداری
ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ اداری، ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

کارشناسان اداری، مالی و منابع انسانی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نیروهای انسانی هر شرکتی هستند و نبودشان روند اجرای امور را تا حد زیادی دشوار می‌کند.شرکت در نمایشگاه آنلاین تخصصی اداری، حسابداری و منابع انسانی، فرصت استخدام و مصاحبه با فعالان این حوزه را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد.

زمان : خرداد ۹۹
آخرین زمان اعلام حضور : 20 اردیبهشت 99
هزینه برای بی نهایت فرصت شغلی: 900000 تومان

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﻓﺮم زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎیید

شماره تلفن02174302306

برخی از شرکتهای حاضر در نمایشگاه های کار قبل

خانم عابدینی

رئیس جذب و برنامه‌ریزی شرکت بیمه سامان:

یکـی از مزایای نمایشـگاه های آنلاین برای من به عنوان کارفـرما ایـن هست که یک غربالگری حرفه ای اولیه نسبت به نیرو انجام می‌دهم ضمن اینکه ایـن کار با هزینه خیلـی کم و بـه راحتـی انجام می‌شود و در انـرژی و زمـان انتخاب یک نـیروی مـناسب بسیار صرفه جویی میکنه.

آقای باقریان

کارشناس ارشد جذب و استخدام اسنپ:

اصلـی ترین تفاوت نمایشگاه آنـلاین کار با نمایشگاه فیزیکی استفاده از تکنولوژی هست که خیلی کار رو راحت و در تـایم و هزینه خـیلی صـرفه جویی میکنه. خیـلی مهمه که بیزینس ها بادانشگاه ها ارتـباط داشته باشن و افـراد مناسب رو از این طریق پیدا کنن و تلنت کوچ این امکان رو فراهم کرده است.

خانم دادگر

مدیر جذب و استخدام شرکت دنون:

پلتفرم تلنت‌کـوچ واقـعا انتظارات ما را برآورده کـرد. دسترسی خیلی سریع بـه نیروهـای جوان و تحصیلکرده یـکی از مزایای این نمایشگاه بود. افرادی که باهاشون مصاحبه کردیم بسیار مناسب بودن چون ما به دنبال افراد تازه فارغ التحصیل و پرانگیزه بودیم که توانایی کار در یک شرکت بین المللی رو داشته باشند.